Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit.nl
Luchtkwaliteit.nl

Satellietbeelden

Tropomi staat voor Tropospheric Monitoring Instrument en het is een instrument aan boord van de Sentinel-5P satelliet van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). Het meet verschillende gassen in de atmosfeer, waaronder stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging. Satellietbeelden verkregen door Tropomi leveren waardevolle informatie over de verspreiding van NO2 en andere verontreinigende stoffen over de hele wereld.

Stikstofdioxide observaties met Tropomi

Het instrument maakt gebruik van geavanceerde spectrometrie om de samenstelling van de atmosfeer te analyseren, waardoor wetenschappers de bronnen van luchtverontreiniging kunnen identificeren, de verspreiding van vervuilende stoffen kunnen volgen en trends in de luchtkwaliteit over tijd kunnen observeren. Deze kaart van Nederland is gebaseerd op Tropomi-satellietbeelden van NO2 en kunnen we verschillende dingen observeren:

1: Concentraties van NO2

Op de kaart kunnen we de concentraties van NO2 in verschillende delen van Nederland zien. Deze concentraties worden vaak weergegeven met verschillende kleuren, waarbij hogere concentraties worden weergegeven in rood of oranje en lagere concentraties in groen of blauw.

2: Stedelijke gebieden

In stedelijke gebieden zien we vaak hogere concentraties NO2. Dit komt door menselijke activiteiten zoals verkeer, industrie en verwarming, die bijdragen aan de uitstoot van stikstofdioxide.

3: Industriële centra

Op de kaart kunnen we ook industriële centra identificeren, waar hogere niveaus van NO2 kunnen worden waargenomen als gevolg van industriële activiteiten en emissies.

4: Landelijke gebieden

In landelijke gebieden zien we over het algemeen lagere concentraties NO2, hoewel landbouwactiviteiten zoals veeteelt en het gebruik van meststoffen ook kunnen bijdragen aan de uitstoot van stikstofverbindingen.

Beleidsvorming voor schone lucht

Door het analyseren van satellietbeelden van Tropomi in combinatie met gebruik van referentiestations van oa RIVM en VMM kunnen we dus een gedetailleerd beeld krijgen van de NO2– en fijnstof concentraties in Nederland en kunnen we de bronnen en patronen van luchtverontreiniging beter begrijpen. Dit stelt beleidsmakers en onderzoekers in staat om geïnformeerde beslissingen en effectieve maatregelen te nemen in het kader van het Schone Lucht Akkoord of de inrichting van Zero Emissie Zones. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren en de volksgezondheid te beschermen.