Luchtkwaliteit

Componenten

Luchtverontreiniging is een complex probleem dat wordt veroorzaakt door verschillende componenten die in de atmosfeer aanwezig zijn. Deze componenten, zoals stikstofdioxide en fijnstof, spelen een cruciale rol bij het bepalen van de luchtkwaliteit en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu

Stikstofdioxide

NO2 draagt, net als fijnstof, bij aan de vorming van luchtverontreiniging en kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mens en milieu. Stikstofdioxide ontstaat voornamelijk door het verbranden van brandstoffen op hoge temperaturen.

Fijnstof

Fijnstof speelt een belangrijke rol bij het meten van luchtkwaliteit. Maar wat houdt fijnstof precies in? Fijnstof verwijst naar kleine deeltjes die zich in de lucht bevinden en afkomstig zijn van diverse bronnen. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze gemakkelijk kunnen worden ingeademd en diep in de longen terecht kunnen komen. Als de concentratie fijnstofdeeltjes in de lucht hoog is, worden mensen blootgesteld aan een grote hoeveelheid fijnstofdeeltjes. Het inademen van veel fijnstofdeeltjes kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het meten van de luchtkwaliteit is essentieel om inzicht te krijgen in hoeveel fijnstofdeeltjes mensen inademen en of deze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Deze kaart op www.luchtkwaliteit.nl toont de concentratie van stikstofdioxide in de lucht. Stikstofdioxide draagt net als fijnstof bij aan de vorming van luchtverontreiniging en kan schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mens en milieu. Stikstofdioxide ontstaat voornamelijk door het verbranden van brandstoffen op hoge tempraturen.