Luchtkwaliteit

Wat is luchtkwaliteit?

Luchtkwaliteit verwijst naar de zuiverheid van de lucht in onze omgeving. Het is een indicatie van hoe schoon of vervuild de lucht is en welke specifieke verontreinigende stoffen aanwezig zijn. Luchtkwaliteit is cruciaal voor zowel de gezondheid van de mens als de gezondheid van het milieu. Het ademen van schone lucht is essentieel voor ons welzijn, terwijl vervuilde lucht gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals ademhalingsproblemen, hartziekten en effect heeft op de biodiversiteit op aarde.

Waarom is luchtkwaliteit belangrijk?

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft directe invloed op onze gezondheid. Langdurige blootstelling aan vervuilde lucht kan leiden tot chronische ademhalingsaandoeningen, hartziekten, beroertes en zelfs de dood. Kinderen, ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen zijn bijzonder kwetsbaar. Naast de gezondheidsrisico’s heeft luchtkwaliteit ook een significante impact op het milieu. Verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en zwaveldioxide kunnen zure regen veroorzaken, terwijl broeikasgassen bijdragen aan klimaatverandering.

Hoe wordt luchtkwaliteit gemeten?

Luchtkwaliteit wordt gemeten aan de hand van de concentraties van verschillende verontreinigende stoffen in de lucht. Veel voorkomende verontreinigende stoffen in de lucht fijnstof (PM2.5 en PM10), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO) en ozon (O3). Wanneer we de term luchtkwaliteit gebruiken wordt meestal de stoffen fijnstof en stikstofdioxide gemeten.